Skip to main content

/api/lite/settings/pickup

Сохранение настроек точки сбора

/api/lite/settings/pickup

Сохранение ФИО, телефона сотрудника на точке сбора, названия магазина и адреса точки

Пример запроса:

{
    "person_full_name":"Петров Петр",
    "person_phone":"8(910)101-10-01",
    "shopName": "Зонты и сумки",
    "address":  {
                    "countryCode": "RU",
                    "region": "Москва",
                    "area": null,
                    "city": "Москва",
                    "settlement": null,
                    "street": "Озёрная",
                    "house": "4/9",
                    "block": "",
                    "building": "",
                    "flat": null,
                    "fullAddress": "г Москва, ул Озёрная, д 4/9",                                   
                    "zip": "119361",
                    "regionFias":"0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
                    "areaFias":null,
                    "cityFias":"0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5",
                    "settlementFias":null
                }
}

 

В ответ возвращается

успех:

{
"success": true
}

ошибка: 

{
"success": false,
"errors": [
 {
 "code": 0,
 "message": "Текст ошибки"
 }
]
}